साज ह्यो तुझा Saaj Hyo Tuza Lyrics – Baban Marathi Movie – Onkar swaroop

ads

साज ह्यो तुझा Saaj Hyo Tuza Lyrics – Baban Marathi Movie – Onkar swaroop

साज ह्यो तुझा Saaj Hyo Tuza Lyrics – Baban Marathi Movie – Onkar swaroop - Lyrics

>साज ह्यो तुझा Saaj Hyo Tuza Lyrics – Baban Marathi Movie – Onkar swaroop
Singer     : Onkar swaroop
Music                    : Onkar swaroop
Song Writer          : Suhas Munde
Saaj Hyo Tuza Lyrics
साज ह्यो तुझा
जीव माझा गुंतला ग
उशाखाली फोटो तुझा चांदरातीला
तुझ्या वेणीतलं फुल माळून विसावलं मन
त्या विसावल्या मनालाही घेना साथीला ग
मृगनयनीया हाक दे मला
रोज मी उभा त्या वाटला
फुल झालो मी
गंध हो ना तु
सांजयेळच माझं गाणं हो ना तु
तुझ्या सावलीत आज ग
निजलोय गार ग
झेलतोय रोजचा त्या उन्हाला गं
आभाळ फिरून येईल
ढग दाटून येतील ग
मनातल्या हुंद्क्याचा
डोळ भरल्या पाण्याचा
रंग कोणता ह्यो सांग मातीला ग
Post a Comment

0 Comments